Strona główna

 drabin
 drzwi
 dzwigów
 fundamentów
 konstrukcji
    przekryć

 matriałów
    budowlanych

 mebli
    wbudowanych

 okien
 otworów
 schodów
 ścian
 przedmiotów
    powsechnego
    użytku

 urządzeń do
    transportu
    pionowego

 urządzeń
    instalacji
    elektrycznych

 urządzeń
    ogrzewczych

 urządzeń
    wodociągowo-
    kanalizacyjnych

   Przykładowe
     projekty i nie tylko ...

   Pomoc

   Kontakt

OZNACZENIA URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa urządzenia Stopień dokładności
II
Włącznik instalacyjny jednobiegunowy
Włącznik instalacyjny jednobiegunowy wodoszczelny
Przełącznik instalacyjny dwugrupowy
Gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe
Gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe wodoszczelne
Gniazdo wtyczkowe trójbiegunowe
Punkt świetlny sufitowy
Punkt świetlny sufitowy z oprawą
Punkt świetlny ścienny
Świetlówka ze stabilizatorem
Zegar elektryczny
Zespół przycisków sygnalizacyjnych
(np. trzy)
Przycisk pożarowy
Aparat telefoniczny
Dzwonek przyzewowy
Pralka elektryczna
Licznik elektryczny
Telewizor
Lodówka