Strona główna

 drabin
 drzwi
 dzwigów
 fundamentów
 konstrukcji
    przekryć

 matriałów
    budowlanych

 mebli
    wbudowanych

 okien
 otworów
 schodów
 ścian
 przedmiotów
    powsechnego
    użytku

 urządzeń do
    transportu
    pionowego

 urządzeń
    instalacji
    elektrycznych

 urządzeń
    ogrzewczych

 urządzeń
    wodociągowo-
    kanalizacyjnych

   Przykładowe
     projekty i nie tylko ...

   Pomoc

   Kontakt

OZNACZENIA URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Nazwa Urządzenia Stopień dokładności
II
Hydrofor
Pompa ręczna
Ustęp
Miska ustępowa
Miska ustępowa stopowa (turecka)
Bidet
Wpust podłogowy
(procent spadku podano przykłdowo)
Pisuar muszlowy ścienny
Pisuar korytkowy
Pisuar stojący
Zlew owalny
Zlew prostokątny
Zlewozmywak kuchenny
(dwukomorowy)
Umywalka prostokątna z jednym punktem czerpalnym
Umywalka prostokątna z dwoma punktami czerpalnymi
Umywalka zbiorowa - szeregowa przyścienna
Umywalka zbiorowa dwuszeregowa wolno stojąca
Umywalka zbiorowa okrągła
Wanna wolno stojąca
Wanna do obmurowania
Brodzik natryskowy
Kadź zamokowa
Zawór wodociągowy czerpalny i bateria czerpalna
Zawór wodociągowy czerpalny z końcówką do węża
Hydrant przeciwpożarowy w szawce naściennej
Hydrant przeciwpożarowy we wnęce ściennej