Strona główna

 drabin
 drzwi
 dzwigów
 fundamentów
 konstrukcji
    przekryć

 matriałów
    budowlanych

 mebli
    wbudowanych

 okien
 otworów
 schodów
 ścian
 przedmiotów
    powsechnego
    użytku

 urządzeń do
    transportu
    pionowego

 urządzeń
    instalacji
    elektrycznych

 urządzeń
    ogrzewczych

 urządzeń
    wodociągowo-
    kanalizacyjnych

   Przykładowe
     projekty i nie tylko ...

   Pomoc

   Kontakt

OZNACZENIA

Tu znajdziesz tabele zawierające oznaczenia graficzne elementów, urządzeń, materiałów budowlanych, w I i II stopniu dokładności, które znacznie ułatwią i przyspieszą rysowanie twoich projektów.
            I stopień dokładności - rysunki w skali mniejszej niż 1:100;
            II stopień dokładności - rysunki w skalach 1:100 ÷ 1:50.